smyrt   myrtvi cvetq   suha pryst   pustota   skali   suhi sylzi   tishina   praznota   smyrt   

apr '05