.
.
искам да си тук до мен,
искам да те има,
поне за миг
да отлетя от този свят студен

да изчезна като облак във небето,
да се разтворя във морето....
ще остане там само
тялото едно
ще го гледат всички
и ще се чудят где са всички птички
.
.                    
uploaded mar '05
written unknown