на т.

понякога
света е странен
и земята не е съвсем кръгла
и оранжевите завеси приличат на завивки
а завивките приличат на гори
горите приличат на слънца
а слънцата - на сутриниsummer, 09