на е

Бъди цвете,
бъди изгрева,
бъди росата в
чашката на момина сълза,

бъди чайка,
бъди дъгата,
бъди залеза във нечия душа
summer, 2007