пак е тихо.
големите камъни се удрят
един в друг.
.
бурята яростно разбиваше вълните в брега;
дърветата се извиваха под листата на вятъра;
крачеше бос през през тревите,
дъжда брулеше лицето му,
капките измиваха погледа му и попиваха в пръстта.
.
тъмна стая.
чува се само
шума от изтичащия пясък.
spring, 2006