Ти само се усмихвай и ще имам
бои за всеки ден да оцветя,
че краски от усмивката ти взимам.
Усмихвай се, така и аз цъфтя. 
.
Мина време но света неспря да се върти,
а продължи все тъй, така че да боли.
Но нещо странно случи се веднъж
за жалост падна страшен дъжд.
.
Хората във къщите се скриха,
а улиците тъй внезапно упостяха,
но малкото дете остана пак само.
.
И свито на кълбо 
седеше в ъгъла и плачеше само.
.
Мечтаейки за някого,
мечтаейки за красота и доброта,
мечтаейки си за красиви мънички неща!
.
Ала стресна го в съня
едно момиче със копринена коса
с меко сладичко гласче 
и го запита:"Защо седиш само момче?".
.
И детето стана и весело отвърна,
че е сам само 
и никой до сега не го е тъй обгръщал с топлина.
Момичето пък леко се усмихна 
и тихо нещо му прошепна...

duploaded: 13-Dec-2004 19:52