Ти,
  кафява,
    мъхава
      вейчице,
кипра китка,
  още нецъфнала
по прозореца
  не потропвай,
       почакай.
Че изписан е
  на стената
     прозореца,
пък стената —
     измислена.
Та и аз
  напусто
      надничам
неизмислен,
  недорисуван
       все още.
И чакам…
К.П.uploaded: 21-Apr-2006 19:09